Uitnodiging tot inschrijving 5. ITM -> 30.06.2018


Organisatie:
Mecomeo GmbH, Zum Reitplatz 58, D-26203 Wardenburg

Registration
  -  Guest book  -  runners reported

>>> Last Login 01.06.2018 <<<


Programma evenement triple-marathon

1e marathon: starttijd om 05.00 uur in Eelde,         Finish tot 10.45 uur (Limiet 5.30 uur)

2e marathon: starttijd om 10.45 uur in Blijham,        Finish tot 17.00 uur (Limiet 6.00 uur)

3e marathon: starttijd om 17.00 uur in Esterwegen,  Finish tot 00.30 uur (Limiet 7.00 uur)


Aan het evenement kan op de volgende manieren worden deelgenomen


A – als individuele loper

individuele lopers kunnen zich voor een of twee marathons naar keuze of voor alle drie marathons inschrijven. Er bestaat dus ook de mogelijkheid een marathon over te slaan en deze met de transferbus te overbruggen (bijv. alleen de 1e en 3e marathon lopen)

B – 2 of 3 lopers als team

Hier wordt de gehele afstand gelopen door een team van 2 of 3 individuele lopers. Vooraf wordt bepaald welke loper welke afstand loopt. Deelafstanden beneden 42,2 km zijn niet toegestaan.

C – als individuele loper in een estafette-team

Hier wordt de gehele afstand gelopen door een team van minimaal 2 en maximaal 6 lopers. Het team kan gedurende de gehele afstand de lopers naar believen wisselen. Er dient steeds een loper op de route te zijn. Het transport van de andere loper(s) moet door het team zelf georganiseerd worden en verzekerd zijn.


Inschrijfgelden en prijzen (bus, overnachting en shirt)


Individuele lopers en team (2 lopers of 3 lopers)


                             individueel       individueel      individueel    Team        Team

Inschrijving tot:   3 marathons    2 marathons   1 marathon    lopers       3 lopers

tot 03.12.2017        89,00 EUR        74,00 EUR        49,00 EUR     104,00 EUR  120,00 EUR

tot 04.02.2018        98,00 EUR        80,00 EUR        52,00 EUR     114,00 EUR  129,00 EUR

tot 01.04.2018       110,00 EUR       88,00 EUR        56,00 EUR     126,00 EUR  139,00 EUR

tot 01.06.2018       119,00 EUR       98,00 EUR        61,00 EUR     135,00 EUR  150,00 EUR


Bus
Wardenburg-Eelde  19,00 EUR      19,00 EUR   19,00 EUR   39,00 EUR       59,00 EUR

Funktionsshirt *)        15,00 EUR ->  01.05.2018


Estafette-Team


Inschrijving tot:         Basisinschrijfgeld per team        per teamlid

tot 03.12.2017                     94,00 EUR                                10,00 EUR

tot 04.02.2018                104,00 EUR                                10,00 EUR

tot 01.04.2018                116,00 EUR                                10,00 EUR

tot 01.06.2018                125,00 EUR                                10,00 EUR


Het transport van de lopers dient door het team zelf zekergesteld te zijn.

Funktionsshirt *)           15,00 EUR ->  01.05.2018

Overnachtigen


Order -> 01.06.2018

Overnachting in de Borcchkwawrtier Eelderwoldeim 29.06./30.06.18 met ontbijt 16,00 EUR
Overnachting in de sporthal in Wardenburg           30.06./01.07.18 met ontbijt  5,00 EUR


-> noot. De sporthal in Wardenburg wordt gratis ter beschikking gesteld en de sporthal in Eelde niet, vandaar het prijsverschil.


Functioneel loopshirt            15,00 EUR alleen tot  01.05.2018

Inschrijving (opgelet: individuele deelnemerslimiet min 50 / max 100)


De online inschrijving via internet sluit op 1. juni 2018, evenals de inschrijving per fax. Inschrijven per post kan alleen tot 1. juni 2016. Er is geen mogelijkheid tot na-inschrijving.

Internet:     tot 01.06.2018

Fax:            tot 01.06.2018

Post:           tot 01.06.2018


Na de inschrijving ontvangt u een inschrijfbevestiging met alle gemelde gegevens en het te betalen bedrag, welk u dan terstond over dient te maken op het aangegeven rekeningnummer.  Na de ontvangst van het bedrag op de rekening worden de gegevens op de deelnemerslijst bijgeschreven en openbaar gemaakt. Indien de betaling niet binnen 14 dagen na de inschrijfbevestiging is geschied, vervalt de inschrijving.


Er bestaat geen aanspraak op restitutie van het inschrijfgeld, indien de deelnemer niet start bij het evenement, of dat het evenement door bijzondere oorzaken (overmacht) geannuleerd of afgebroken wordt. 


In bepaalde gevallen kan de organisatie het evenement afzeggen, indien er aanwijsbare oorzaken zijn, welke het door laten gaan van het evenement onmogelijk maken of wanneer het minimale aantal van 50 startende individuele lopers voor alle 3 etappes niet gehaald wordt. In deze gevallen wordt het startgeld wel gerestitueerd.


Sluitingsdatum

Conform bovenstaande tabel is de sluitingsdatum aangegeven. Nameldingen zijn om organisatorische redenen niet mogelijk. Er bestaat wel de mogelijkheid om de organisatie een email te sturen, zodat u in het geval van een afzegging van een deelnemer deze startplaats eventueel kunt overnemen. De inschrijving online sluit op 01 juni 2018. De organisatie kan de inschrijving eerder sluiten bij het bereiken van het maximaal aantal lopers.


Inschrijvingsvoorwaarden

Deelnamegerechtigd zijn alle getrainde en sportgezonde lopers en loopsters. De deelnemer is zelf verantwoordelijk, dat hij/zij zich tijdig door een arts laat onderzoeken en dat hij/zij bij het optreden van gezondheidsklachten het lopen direct onderbreekt en zich bij de leiding meldt.


De deelnemer ontheft, door zijn/haar inschrijving, de organisatie van iedere aansprakelijkheid. De organisatie en diens helpers sluiten elke aansprakelijkheid uit. Dit geldt zeker voor ongelukken, ongelukken met materiele schade en/of lichamelijk letsel en/of diefstal.


De deelnemer stemt toe dat persoonlijke data gebruikt mag worden voor de organisatorische uitvoering van het evenement. Verder mogen de in het kader van het evenement gemaakte foto- en/of filmopnames gebruikt en openbaar gemaakt worden. De data wordt digitaal opgeslagen  (richtlinie duitse wet op privacy bescherming)


De deelnemer let op het verkeer en volgt alle geldende verkeersregels op. Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat er geen afzettingen voor het evenement zijn en dat iedere deelnemer als verkeersdeelnemer zelf verantwoordelijk is. Extra aanwijzingen door helpers zijn op te volgen.


Iedere deelnemer is verplicht drinkfles/-gordel tijdens het lopen mee te nemen, zodat deze tussen de verzorgingsposten steeds van voldoende drank is voorzien. Er wordt, weersafhankelijk, aanbevolen de kleding en het schoeisel na elke etappe te wisselen. Voor de laatste etappe wordt ten zeerste het dragen van een veiligheidsvest en een hoofdlamp aangeraden. Tevens raden wij het meenemen van een mobieltje aan.

De marathons vinden plaats bij elke weersgesteldheid (zomerzon, regen)


Tijdregistratie
De tijdregistratie gebeurt met manuell.

Tijdlimiet

Voor elke marathon geldt een aangegeven finishtijd. Om voor de volgende marathon te starten dient de finishtijd gehaald te worden. Haalt een deelnemer de aangegeven finishtijd niet, dan is de leiding direct te informeren. De start van de deelnemer voor de volgende marathon is dan gezien de omstandigheden niet meer mogelijk.

Verzorgingsposten

Bij elke marathon zijn er verzorgingsposten met water, ijsthee, iso, cola, fruit, repen, etc. bij 10, 20 en 30 KM en tevens bij de finish. Verder staan er jerrycans om de persoonlijke drinkflessen/-gordels bij te vullen.


De reis

Het eenvoudigste is de reis naar Wardenburg aan te treden en dan samen met de bus naar Eelde (Borchkwartier Eelderwoldeim) Bus vertrekt om 17.00 uur vanaf Wardenburg. Wilt u direct naar Eelde, neem dan contact op met de organisatie om eventueel transport terug na het evenement te organiseren.


Parkeren
Parkeren is mogelijk op de marktplaats aan de Huntestrasse in 26203 Wardenburg (bij Oldenburg)


Parkeren:        Wardenburg ab 16.00 Uhr steht der Reisbus bereit

                        D-26203 Wardenburg, Huntstraße 10
                       (53.064027, 8.198052)

Parkeren:        Eelde Borchkwartier kann ab 18.00 Uhr bezogen werden
                        NL-9766 PP Eelderwolde, Borchsingel 41
                        (53.17865, 6.539122)Startpapieren
Startpapieren worden op 29.06.2018 van 16.00 tot 17.00 uur voor het vertrek van de bus en op 29.06.2018 vanaf ca. 19.00 uur in de sporthal in de buurt van Eelde (Borchkwartier Eelderwoldeim) uitgegeven. Deelnemers, die op 30.06.2018 aanreizen ontvangen hun startpapieren om 03.30 uur in de sporthal.

Douchen
Op 30.06.2018 vanaf 20.00 uur in de sporthal bij de basisschool (Grundschule) in Wardenburg.

Oorkondes en beloningen
Iedere deelnemer ontvangt een ookonde. Voor elke marathonafstand wordt de tijd genoteerd. Iedere deelnemer ontvangt een oorkonde voor elke gelopen marathon met tijd en rangschikking. Wie alle drie de afstanden volbrengt ontvangt een extra oorkonde. De winnaars van elke etappe, het winnende team en het estafette team ontvangen een beloning. De estafette teams ontvangen ook oorkondes. De oorkondes en beloningen worden alleen op de dag van het evenement uitgegeven.

Wij wensen alle deelnemers een goede reis, veel plezier en succes toe.
De organisatie.